over Z login

Erkend aanbieder
van eHerkenning

Z login is leverancier van eHerkenning. eHerkenning is een inlogmiddel waarmee bedrijven in kunnen loggen bij verschillende diensten van overheden zoals bijvoorbeeld UWV, de Belastingdienst en RVO. De komende jaren zullen steeds meer overheidsdiensten DigiD gaan vervangen door eHerkenning en zal dit de nieuwe standaard worden.

opdracht

Onboarding en
beheer op een manier
die iedereen begrijpt.

Om te zorgen dat de groeiende stroom van nieuwe gebruikers simpel eHerkenning kan aanschaffen en beheren hebben wij Z login geholpen met het redesign en de front-end ontwikkeling van de onboarding procedure en de beheermodule.

In het algemeen was het vinden van een goede balans tussen technische mogelijkheden, requirements, wetgeving en de complexiteit van het product de grootste uitdaging in dit project. Na de kickoff zijn we vrij snel gestart met het definiëren en uitwerken van de verschillende usecases in de onboarding procedure. In de onboarding moet de gebruiker een gevoel van overzicht, eenvoud en grip ervaren. Door de onboarding op te knippen in verschillende modules, deze slim in te richten en logisch achter elkaar te plaatsen is het gelukt om een gebruiksvriendelijke ervaring neer te zetten die heeft geleid tot minder handelingen voor de backoffice, kortere doorlooptijden van de aanvraag en langere subscription periodes.

De volgende stap was het ontwerpen van de zogenaamde beheermodule. In de beheermodule kunnen organisaties eHerkenning voor hun eigen werknemers beheren. Ook hier zijn we gestart met het definiëren van alle mogelijke usecases. Deze usecases hebben wel één voor één iteratief uitgewerkt in klikbare mockups. De losse elementen uit de verschillende schermen hebben we vervolgens in HTML en CSS gebouwd in een component library zodat de developers van Zlogin elke usecase na konden bouwen door de HTML te combineren met hun eigen backend logica.

Op dit moment ontwerpen wij nog steeds nieuwe functionaliteiten voor de beheermodule die we samen met het development team van Zlogin bouwen en implementeren.

  • Concepting sessie
  • Rapid prototyping
  • User Interface Design (UI)
  • Component library
  • Front end development
  • Ongoing project

Samen aan de slag?

Wij komen graag een keer langs om samen te kijken of we jouw applicatie gebruiksvriendelijker kunnen maken.

Neem contact op