over Gemvision

Slimmer samenwerken
met smartglasses en
augmented reality

Gemvision is een augmented reality app die professionals helpt om slimmer samen te werken. Via smartglasses kunnen experts met collega's op locatie meekijken en direct visuele feedback geven. De toepassingen zijn eindeloos en Gemvision wordt onder andere ingezet in de zorg, bouw, techniek en engineering.

opdracht

Een logische en
gebruiksvriendelijke
interface

Gemvision is in de afgelopen jaren uitgegroeid van een slim idee tot een volwassen applicatie met een logische set, degelijk gebouwde functionaliteiten. Nieuwe features zijn sinds de start heel vraaggericht toegevoegd wat in de eerste plaats heeft gezorgd voor een logische set functionaliteiten en waarbij de bruikbaarheid van de applicatie onder druk kwam te staan.

Wij hebben gekeken naar het verwachte gebruik van de doelgroep. Hoe ziet samenwerking via de app eruit? Waar, wanneer en op welke manier gebeurt dit? En wat zijn de primaire functionele behoeften? Vervolgens hebben we samen met de developers de grenzen van de API verkend om deze input vervolgens te vertalen naar een klikbare mockup waar alle user stories in zijn uitgewerkt. Deze mockup is getoetst bij de doelgroep voordat we de huisstijl uiteindelijk hebben doorgevoerd in het design. Het resultaat is een mooie en bruikbare applicatie die bruikbaar is op desktop, tablet, mobiel en smartglass.

Bekijk de website

  • Concepting sessie
  • Rapid prototyping
  • User Interface Design (UI)
  • Component library
  • Frontend development review
  • Ongoing project
over de samenwerking

BUROTIJS heeft ons geholpen een basis te leggen die een brug slaat tussen de gebruiker van onze software en de slimheid van de applicatie.

Mark Smit, founder & CEO

Samen aan de slag.

Wij komen graag een keer langs om samen te kijken of we jouw applicatie gebruiksvriendelijker kunnen maken.

Neem contact op